ฟอร์ดพร้อมเคียงข้างคุณ #FordMovesYourBusiness
songaria
ข่าวสาร

ฟอร์ดพร้อมเคียงข้างคุณ #FordMovesYourBusiness

” ฟอร์ดพร้อมเคียงข้างคุณ FordMovesYourBusiness “
#ต่อเวลาเพิ่มไปอีก🚗👉#สำหรับเกษตรกรทุกยี่ห้อ👈
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี ‼️ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 🥰จำนวน 30 สิทธิ์ / 1 โชว์รูม

เมื่อธุรกิจต้องก้าวต่อ ทุกคนมีส่วนผลักดันซึ่งกันและกัน จากเกษตรกรผู้ผลิต ไปสู่ผู้กระจายสินค้า
ไปยังธุรกิจซ่อมบำรุง จนถึงธุรกิจการท่องเที่ยว ช่วยกันผลักดันให้เราเติบโตไปด้วยกันอีกครั้ง
Ford เข้าใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันทุกก้าวของเกษตรกรไทย ทุกท่าน
ฟรี บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ให้กับเกษตรกรไทย ผู้ใช้รถกระบะทุกท่าน ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศ

*เฉพาะเกษตรกร ที่มีใบทะเบียนเกษตรกร ทบก.60 และมีชื่อเป็นเจ้าของรถกระบะตามใบคู่มือจดทะเบียนรถเท่านั้น โดยชื่อเกษตรกรผู้รับสิทธิ์ บนทะเบียนเกษตรกร ทบก.60 และชื่อเกษตรกรเจ้าของรถในคู่มือจดทะเบียนรถ ต้องเป็นชื่อเดียวกัน