โปรโมชั่น

เอเวอเรส์ สปอร์ต
Everest Sport ดาวน์ 49,999 บาท
wildtrak
Ranger Wildtrak ดาวน์ 49,999 บาท
Raptor X
Raptor X ดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน
กระบะสี่ประตู ฟอร์ด
สี่ประตู XLT ดาวน์ 24,999 บาท พร้อมชุดแต่ง
FX4MAX
FX4MAX ดาวน์ 51,999 บาท
xl street
แคปเตี้ย XL STREET ดาวน์ 2,999 บาท

เชิญพบและสัมผัสกับรถยนต์ฟอร์ด ได้ที่ฟอร์ด เตชอัมพร ราชบุรี

ทั้ง 3 สาขา

เชิญพบและสัมผัสกับรถยนต์ฟอร์ด ได้ที่ฟอร์ด เตชอัมพร ราชบุรี

ทั้ง 3 สาขา

ฟอร์ด เตซอัมพร ราชบุรี (สาขาบางแพ)

โทร. 032-389471-3

ฟอร์ด เตซอัมพร ราชบุรี (สาขาในเมือง)

โทร. 032-206206-7

ฟอร์ด เตซอัมพร ราชบุรี (สาขาบ้านโป่ง)

โทร. 032-371623-5

xl street special edition
XL STREET SPECIAL EDITION ฟรีดาวน์
Everest Titanium Plus
EVEREST TIATANIUM+ ดอกเบี้ย 0% นาน 72 เดือน